Johan van Wyk

Plaas Uitsig
Distrik Prieska

Epos: johan@karooplaas.co.za
Sel: 082 211 1001